22
rujan
2021

Idejno rješenje Parka i parkirališta uz Župnu crkvu sv. Martina u Martijancu

Općina Martijanec u suradnji sa Varaždinskom biskupijom dala je izraditi Idejno rješenje Parka i parkirališta uz Župnu crkvu sv. Martina u Martijancu.

Sa prijedlogom idejnog rješenja usuglasio se je i Varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak uz preporuku da se isti prezentira vjernicima i crkvenim vijećima župe s ciljem zaprimanja eventualnih novih ideja ili primjedbi.

Tematski zadatak je da se uz župni dvor formira multifunkcijski Park Sv. Martina u kojem bi dominirao kip toga sveca zaštitnika naše župe, a u pozadini je predviđeno parkiralište za cca 50 vozila.

Cilj je osmisliti sadržaje vezane uz štovanje sv. Martina i vjernicima osigurati nesmetan i siguran parking prilikom dolaska u crkvu. U tu svrhu Varaždinska biskupija iskazala je volju da dio zemljišta uz župni dvor daruje za izgradnju navedenih sadržaja.

U skladu s tim smjernicama stavljamo Vam na uvid predmetno idejno rješenje na našoj web stranici, Facebook profilu i u župnoj crkvi u Martijancu.

Svoje primjedbe možete dostaviti u Općinu Martijanec u slijedećih 15 dana kako bi nakon toga mogli pristupiti parcelaciji i utvrđivanju granica zemljišta u svrhu realizacije ovog projekta.

Unaprijed zahvaljujemo svima na suradnji i konstruktivnim idejnim prijedlozima.