22
lipanj
2024

Gdje se nalazimo?


Općina Martijanec se nalazi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj na pola puta između Varaždina i Koprivnice. Saznaj više...

Proračun za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

25. listopada 2023.

Općina Martijanec u cilju podupiranja načela transparentnosti i stvaranja preduvjeta za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga osigurava preduvjete za ostvarenje različitih potreba svojih mještana na način da zainteresiranoj javnosti omogućuje aktivnije sudjelovanje u procesu izrade prijedloga proračuna on-line dostavom komentara, preporuka i prijedloga na usvojeni proračun kako bi se isti mogli razmotriti prilikom izrade […]