23
rujan
2023

Izvješće o provedenom javnom uvidu – Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Martijanec

Dana 13. prosinca 2018. godine na javni uvid upućen je prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Martijanec.

Razlog donošenja akta koji je predmet javnog uvida je izvršenje obveze iz članka 29., stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18).

Cilj provođenja javnog uvida je upoznavanje svih zainteresiranih građana Općine Martijanec te drugih fizičkih i pravnih osoba s prijedlogom Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Martijanec te pružanja mogućnosti podnošenja pismenih prigovora na prijedlog.

Poziv za javni uvid objavljen je u Službenom vjesniku Varaždinske županije br. 85/18 od 12. prosinca 2018. godine, oglasnoj ploči Općine Martijanec i na internetskim stranicama Općine Martijanec, www.opcina-martijanec.hr dana 12. prosinca 2018. godine i trajao je do 27. prosinca 2018. godine.

Zainteresirana javnost bila je ovlaštena u tijeku trajanja javnog uvida svoje primjedbe dostaviti pismenim putem u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec.

Tijekom provedenog javnog uvida Općina Martijanec nije zaprimila niti jednu primjedbu na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Martijanec.

Sukladno članku 11. stavku 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) Općinski načelnik Općine Martijanec je proveo javni uvid te izradio ovo Izvješće o provedenom javnom uvidu te ga stavlja na raspolaganje na internetskim stranicama www.opcina­-martijanec.hr