19
travanj
2021

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Dana 12. listopada 2018. godine na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću upućeni su sljedeći prijedlozi akata:

  • Proračun Općine Martijanec za 2019. godinu s Projekcijom Proračuna za razdoblje 2020. – 2021. godine i Planom razvojnih programa u 2019. godini
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec u 2019. godini
  • Program gradnje objekata društvene ingrastrukture na području Općine Martijanec u 2019. godini
  • Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Martijanec za 2019. godinu
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  • Program utroška šumskog doprinosa za 2019. godinu
  • Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Martijanec u 2019. godini
  • Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Martijanec za 2019. godinu