17
listopad
2019

Izvješće o provedenom savjetovanju u postupku donošenja nacrta prijedloga odluka:

  • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Socijalnog vijeća Općine Martijanec
  • Odluka o komunalnom doprinosu
  • Odluka o komunalnoj naknadi
  • Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
23. siječnja 2019.