18
lipanj
2024

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Općine Martijanec u 2024. godini.

Općina Martijanec objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Općine Martijanec u 2024. godini. U Proračunu Općine Martijanec za 2024. godinu osigurana su financijska sredstva za financiranje prioritetnih projekata/programa udruga u ukupnom iznosu od 45.100,00 EUR.