18
lipanj
2024

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Martijanec

Na temelju članka 7. Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Martijanec, od dana 22. siječnja 2024. godine i članka 47. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 09/20, 14/21, 14/23) općinski načelnik Općine Martijanec dana 23. siječnja 2024. godine raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Martijanec. Više informacija dostupno je u dokumentima u nastavku: