12
srpanj
2024

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena državna cesta D24

Hrvatske ceste d.o.o. kao upravitelj državne ceste D24 upućuju Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena državna cesta D24, na dionici koja prolazi kroz naselja Tuhovec, Svibovec, Leskovec Toplički i Slanje, tj. kroz katastarske općine Tuhovec, Svibovec, Leskovec Toplički i Slanje te graniči s kat. općinom Križovljan.

Obavještavaju se svi nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna državna cesta, da je u prosincu 2020. godine započeo postupak evidentiranja i izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja državne ceste D24.

Hrvatske ceste d.o.o. započinju 29.03.2021. godine u 12:00h obilježavanje granice zemljišta na kojem se nalazi spomenuti dio državne ceste D24 uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Vedrana Stojnovića, mag. ing. geod. et geoinf., broj ovlaštenja GEO 1343, iz tvrtke Geoprem d.o.o., Osijek, Trg Lava Mirskog 1.

Svi nositelji prava na katastarskim česticama koje graniče s katastarskim česticama na kojima je izvedena državna cesta, mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti dodatna pojašnjenja.

Zbog aktualne situacije s COVID-19 i zabranama okupljanja više osoba na jednom mjestu molimo zainteresirane nositelje prava da se jave na tel. 031 250 903 radnim danom od 7 do 15h, kako bi se dogovorili za pojedinačan uvid u elaborat na dan 06.04.2021. godine u periodu od 15:00 h do 17:00 h u prostorijama DVD-a Leskovec u Leskovcu Topličkom za kat. općine Tuhovec, Svibovec i Leskovec Toplički te od 17:15 h do 18:15 h u prostorijama DVD-a Slanje u Slanju za kat. općine Slanje i Križovljan.

Hrvatske ceste d.o.o.