05
lipanj
2020

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Martijanec u 2019. godini

Na temelju članka 13. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Općine Martijanec (,,Službeni vjesnik Varaždinske Županije“ br. 19/08.) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Martijanec objavljuje sljedeći JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Martijanec u 2019. godini.

Pozivaju se građani, pravne osobe, političke stranke i udruge građana na podnošenje inicijative za dodjelu javnih priznanja Općine Martijanec koja će se dodijeliti povodom Dana Općine 11. studenog.

Javna priznanja Općine Martijanec su:

  1. Proglašenje počasnim građaninom Općine Martijanec
  2. Nagrada Općine Martijanec za životno djelo
  3. Nagrada Općine Martijanec
  4. Plaketa Općine Martijanec
  5. Zahvalnica Općine Martijanec

Podnositelji inicijativa za dodjelu javnih priznanja dužni su svoje pismene prijedloge dostaviti na obrascu prijave, koji mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Martijanec te na web stranici Općine Martijanec. Isti se dostavljaju Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine Martijanec, Martijanec, Varazdinska 64, i to najkasnije do 02. rujna 2019. godine do 12,00 sati.

Za sve ostale informacije zainteresirani se mogu javiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Martijanec, Martijanec, Varazdinska 64, telefon 673 — 488, 207 — 887, 207 — 876, faks 673 774, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati, a tekst javnog poziva istaknut će se na oglasnoj ploci Općine Martijanec, web stranici te na oglasnim pločama pojedinih naselja Općine Martijanec.