12
srpanj
2024

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Martijanec u 2022. godini

Pozivaju se građani, pravne osobe, političke stranke i udruge građana na podnošenje inicijative za dodjelu javnih priznanja Općine Martijanec koja će se dodijeliti povodom Dana Općine 11. studenog. Vidjeti više u dokumentima ispod.