06
prosinac
2023

JAVNI POZIV za prijavu štete nastale uslijed prirodne nepogode poplave i prirodne nepogode klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta na području Općine Martijanec

JAVNI POZIV
za prijavu štete nastale uslijed prirodne nepogode poplave i prirodne nepogode klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta na području Općine Martijanec

 

Područje Općine Martijanec je u periodu od 07. svibnja 2023. do 17. svibnja 2023. godine zahvatila prirodna nepogoda koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi, poljoprivrednom i građevinskom zemljištu, građevinama, opremi, javnoj infrastrukturi i prometu.

Župan Varaždinske županije proglasio je prirodnu nepogodu:

  1. POPLAVU – Odlukom (KLASA: 920-03/23-01/2, URBROJ: 2186-02/1-23-28 od 24. svibnja 2023. godine)
  2. KLIZANJE, TEČENJE, ODRONJAVANJE I PREVRTANJE ZEMLJIŠTA –  Odlukom (KLASA: 920-03/23-01/2, URBROJ: 2186-02/1-23-29 od 24. svibnja 2023. godine)

Prijava se može izvršiti za nastale materijalne štete na poljoprivredi, poljoprivrednom i građevinskom zemljištu, građevinama i opremi u vremenskom razdoblju od 25.05.2023. do 01.06.2023. godine.

 

Službenu prijavu štete mogu podnijeti vlasnici imovine na području Općine Martijanec u elektroničkom obliku na adresu: martijanec@opcina-martijanec.hr, osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Martijanec, radnim danom u vremenu od 08,00 do 14,00 sati ili poštom  na adresu: Općina Martijanec, Varaždinska 64, 42 232 Martijanec, putem PN obrasca u roku 7 (sedam) dana.

 

Potrebna dokumentacija za prijavu štete:

  • obrazac PN ,
  • preslika kartice žiro računa ili tekućeg računa (IBAN računa treba biti vidljiv),
  • fotografije

 

U obrazac PN obavezno se za imovinu na kojoj je nastala šteta unose svi brojevi katastarskih čestica po katastarskim općinama, zasijana kultura na svakoj od čestica te se zasijana kultura iskazuje u m² odnosno ha.

Podaci za dugogodišnje nasade iskazuju se u broju stabala ili trsova.

Uz podatke o šteti potrebno je navesti i postotak oštećenja.

Posljednji dan za prijavu šteta je 1. lipnja 2023. godine.

 

KLASA: 920-02/23-01/1

URBROJ: 2186-19-05-23-3

Martijanec, 25.05.2023.

 

 

Općinsko povjerenstvo za procjenu

šteta od elementarnih nepogoda

pdf - 430.4 KB