28
svibanj
2024

JAVNI POZIV za zapošljavanje u javnim radovima Općine Martijanec u 2022. godini

Cilj mjere: uključivanje nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog rada sufinanciranjem, odnosno financiranjem troška njihove bruto I, odnosno bruto II plaće i drugih troškova propisanih ovom mjerom
Za radno mjesto: radnik/radnica na održavanju javnih površina
Broj traženih radnika: 1
Trajanje javnog poziva: do 24.06.2022.

CILJANE SKUPINE:

  1. Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji
    · roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva
  2. Korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi, prijavljeni u Evidenciju
  3. Osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca.

Više o javnom pozivu na sljedećem linku Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:
https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx