12
srpanj
2024

Kiparska kolonija

Udruga sveti Martin je u suradnji s Župom svetog Martina biskupa, pod pokroviteljstvom Općine Martijanec, u subotu, 2. srpnja, organizirala kiparsku koloniju na kojoj su umjetnici izradili kipove vinogradarskih svetaca. Na ovoj koloniji izrađena su tri drvena kipa: svetog Jurja, svetog Mihaela i svetog Bartola. Skulpture ovih svetaca na koloniji su izradili kipari Dražen Kuharović i Zvonimir Dangubić, koji u svom kiprskom radu rabe različite tehnike obrade drva. Kuharović svoje skulpture izrađuje u cijelosti motornom pilom, dok Dangubić koristi kiparsko dlijeto, pa je i to jedna od zanimljivosti ove likovne kolonije. Kipove svetaca će se do kraja godine postaviti na lokacijama u našoj općini, a u međuvremenu ćemo za njih urediti postolja i nadstrešnice, kako bi ih što bolje očuvali. Skulpture svetaca koji su izrađeni na kiparskoj koloniji među prvima su razgledali članovi Udruge umirovljenika iz Martijanca, koji su toga dana u Martijancu organizirali sportske igre.