18
lipanj
2024

Krenula je transformacija Urbanističkog plana uređenja Sudovčina – Varaždinska ulica prema odredbama Odluke u prilogu.