29
studeni
2021

Levak: Omogućili smo najmlađima i njihovim roditeljima kvalitetan dječji vrtić na području općine Martijanec

Izgradnja Dječjeg vrtića Martijanec, završena energetska obnova zgrade Osnovne škole Martijanec i završetak asfaltiranja cijele prometnice Slanje – Stari vrh, dio je ključnih investicija na području Općine Martijanec, koje je u izvješću o radu u drugoj polovici 2019. godine naglasio načelnik Dražen Levak.

– Izgradnja Dječjeg vrtića Martijanec započela je 1.2.2019., a početak rada vrtića očekuje se 1.9.2020. Ukupna vrijednost projekta bit će oko 11,5 milijuna kuna. Omogućili smo najmlađima i njihovim roditeljima kvalitetan dječji vrtić na području naše općine – naglasio je načelnik Levak na sjednici Općinskog vijeća održanoj u utorak, 31. ožujka.

Načelnik je među ključnim investicijama naveo i završenu drugu fazu rekonstrukcije javne rasvjete i zamjena LED žaruljama, u naseljima Rivalno, Gornji Martijanec, Slanje i dijelu Hrastovljana, dok se ove godine planira i treća faza te bi u svim naseljima bila uvedena LED javna rasvjeta. Projektiran je i završen veći dio čišćenje kanala Madaraševec – Hrastovljan te je počela izgradnja druge faze biciklističke staze uz županijsku cestu Martijanec – Hrastovljan. Završena je Studija obrane od poplava Općine Martijanec, financirana od Hrvatskih voda. Zamijenjeno je krovište na objektu NK Čičkovina.

Od manjih investicija načelnik je izdvojio sanaciju krovišta općinskog objekta u naselju Rivalno, postavljanje natpisa s nazivima ulica, obnovljene oglasne ploče u svih 9 naselja općine, sanirana oštećenja staza na grobljima, postavljanje staze između školske dvorane i KIC-a, sanaciju vatrogasnog spremišta u Madaraševcu i asfaltiranje prostora ispred vatrogasnog spremišta Slanju.

Na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća Martijanca bilo je i izvješće o izvršenju proračuna za 2019. godinu. Prihodi Općine bili su 11,7 milijuna kuna, a rashodi 15,7 milijuna. Uz preneseni višak iz prethodne proračunske godine od 6,2 milijuna kuna, ukupno raspoloživi višak u 2019. godini iznosi 2,2 milijuna kuna. Inače, u 2019. godini prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 6.034.268,74 kuna što u odnosu na ostvarenje prethodne godine predstavlja povećanje od 16,2 %, a što zasigurno neće biti slučaj u 2020. godini s obzirom na cjelokupno gospodarsko stanje u državi.

Na području Općine Martijanec u 2019. godini nisu proglašene prirodne nepogode, istaknuto je u izvješću o realizaciji Plana djelovanja Općine Martijanec u području prirodnih nepogoda.

Govoreći o korištenju mjera za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodnih nepogoda načelnik Levak je istaknuo da je ovog trenutka moguće utvrditi kako je postotak osiguranja imovine, posebice u poljoprivredi, iznimno malen što i nije čudno s obzirom na način priznavanja šteta od strane osiguravatelja koji na osiguranju neosnovano ostvaruju profit jer im police osiguranja subveniconira i država i županija, ali i sami poljoprivrednici.

Sjednica Općinskog vijeća održana je u Društvenom domu u Martijancu uz sve važeće propisane mjere i upute za sprječavanje širenja zaraze koronavirusom.