15
lipanj
2021

Levak: „Spremni smo razgovarati i pomoći Županiji da izvrši svoju obavezu”

Općina Martijanec pozdravlja najavu konačnog pokretanja projekta dogradnje i proširenja Osnovne škole Martijanec kako bi osnovnoškolci s područja naše općine imali jednake uvjete kao i većina njihovih vršnjaka, odnosno kako bi polazili nastavu u jednoj smjeni.

Iako je briga o osnovnoj školi, pa time i dogradnja škole zakonska obveza osnivača – Varaždinske županije, očito je da u ovom trenutku Varaždinska županija iz raznih povijesnih razloga ne može samostalno, bez naše pomoći, ispuniti svoju zakonsku obvezu i osigurati osnovnoškolcima iz Općine Martijanec pohađanje nastave u jednoj smjeni, na način kako je to omogućeno njihovim vršnjacima iz gotovo cijele županije. Naravno, mi smo u Općini spremni krenuti u dogovor vezano uz dogradnju osnovne škole – izjavio je načelnik Općine Dražen Levak te dodao kako su upravo zbog dobrobiti djece, spremni sudjelovati u razgovorima koji moraju biti usmjereni na trajno rješavanje kompletne dosad nerješene i pravno zamršene problematike korištenja školskog kompleksa u Martijancu, ali i sigurnosti djece na županijskim prometnicama u općini prilikom dolaska i odlaska iz škole.

Pojasnio  je i da će eventualno sufinanciranje dogradnje škole zahtijevati da se Općina kreditno zaduži jer radi se o iznosu od cca 2,375 milijuna kuna ili 25 % ukupne vrijednosti investicije sa kojim iznosom bi Općina Martijanec trebala sufinancirati ovaj projekat ukupno vrijedan cca 9,5 milijuna kuna. To mještani Općine Martijanec moraju znati jer je to za ovu općinu enormno velik novac, te je zbog toga potrebito dobro ispregovarati rješavanje kompletne problematike kako bi školski kompleks bio maksimalno iskorišten, odnosno u funkciji prvo nastave, a potom i svih mještana Općine Martijanec, dakle što veći dio dana, a ne samo u jutarnjim satima.

Načelnik je s toga najavio da je će se kao uvjet za realizaciju ovog projekta svakako tražiti mogućnost korištenja nekoliko učionica za edukaciju svojih mještana u izvannastavno vrijeme, te raspolaganja sa 30 % slobodnih termina za korištenje školske sportske dvorane za treninge sportskih udruga i rekreaciju mještana Općine Martijanec budući je Općina Martijanec sa 30 % sredstava sudjelovala u izgradnji školske sportske dvorane. Pojasnio je kako danas sportski klubovi s područja općine imaju mogućnost u dvorani koristiti tek dva termina tjedno.

Školska sportska igrališta nisu obnavljana od izgradnje škole 1971. godine, te je potrebito dogovoriti obnovu istih po istom principu po kojem županija traži sufinanciranje dogradnje škole, kao i mogućnost korištenja školskih sportskih igrališta poslije nastave za potrebe klubova s područja općine i mještana.

U konačnici tu je i nužna izgradnja biciklističko/pješačkih staza uz županijske ceste na području općine. Naime, tim cestama svakodnevno biciklom putuju osnovnoškolska i srednjoškolska djeca u školu i iz škole, ali istovremeno i kamioni za prijevoz drvenih trupaca, te teški tegljači za prijevoz šljunka u oblišnju šljunčaru najveću na području Varaždinske županije, a na istima nije sagrađen niti metar biciklističke staze. Samo da jedan kamenčić padne sa tih kamiona djetetu na glavu može uzrokovati smrtnu poslijedicu.S toga je radi sigurnosti djece nužno po istom principu rješiti i ovu problematiku.

Sve ovo govori o kompleksnosti problematike, te da je kvalitetan sporazum preduvjet za realizaciju ovog projekta koji radi dobrobiti djece mora biti svima u interesu – zaključio je Levak.