12
srpanj
2024

Martinje obilježeno radno – Općinsko vijeće donijelo Odluku o darovanju nekretnine školi i sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje OŠ Martijanec

U Martijancu su korak bliže dogradnji osnovne škole i organizaciji nastave u jednoj smjeni. Naime, na izvanrednoj sjednici Općinskog vijeća u srijedu, 11. studenog, na Dan općine i blagdan svetog Martina, sazvanoj tim povodom, donijeta je odluka o darovanju nekretnine Osnovnoj školi Martijanec u svrhu rekonstrukcije i dogradnje škole i odluka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o darovanju i Sporazuma o sufinanciranju troškova rekonstrukcije, dogradnje i opremanja zgrade te sanaciju i opremanje školskih sportskih igrališta i načinu zajedničkog korištenja istih.

– Već duže vrijeme pregovaramo s Varaždinskom županijom oko dogradnje Osnovne škole u Martijancu i stvaranja uvjeta za jednosmjensku nastavu. Mislim da smo s tim pregovorima u završnoj fazi i Općina se u formalnom smislu nastoji uskladiti i napraviti pravne i financijske preduvjete da bi se prišlo potpisivanju konkretnih ugovora. U tom smislu, donijeta je odluka o darovanju zemljišta OŠ Martijanec, a ujedno je donijeta i odluka o sufinanciranju projekta dogradnje osnovne škole za što će se Općina morati kreditno zadužiti, ali je jednoglasni stav vijećnika da se u cilju stvaranja uvjeta za jednosmjensku nastavu ide u sufinanciranje ove investicije. Na tragu toga, donijete su odluke kojima je meni kao općinskom načelniku data mogućnost da pod utvrđenim uvjetima sklopim ugovore s Osnovnom školom o darovanju zemljišta školi te sa Županijom i školom o sufinanciranju izgradnje – rekao je načelnik Općine Martijanec Dražen Levak.

Odlukom se Osnovnoj školi Martijanec daruje nekretnina površine 9162 četvorna metra za dogradnju škole i osiguravanje uvjeta za organizaciju nastave u jednoj smjeni.

Općina Martijanec investiciju vrijednu 9,5 milijuna kuna sufinancirat će s 25 posto, odnosno 2 milijuna i 375 tisuća kuna iz proračuna u 2021. godini, dok će 75 posto sufinancirati Varaždinska županija. Općina Martijanec će s Osnovnom školom Ugovorima urediti međusobna prava i obveze glede zajedničkog korištenja zgrade izgrađene sufinanciranjem projekta rekonstrukcije i dogradnje OŠ Martijanec i postojećih sportskih objekata.

– Kod oba ova ugovora Općinsko vijeće zauzelo je stav da dajemo i sudjelujemo u izgradnji, ali ujedno i stvaramo preduvjete da se objekt i postojeći objekti škole koriste za potrebe mještana općine Martijanec, kad se u školi neće odvijati nastava. Ugovorit ćemo s Varaždinskom županijom, za što su i dali suglasnost, da mještani općine Martijanec mogu koristiti 25 posto termina u školsko-sportskoj dvorani, vanjska školska sportska igrališta, odnosno asfaltirana igrališta koja će se obnoviti. Ugovorili smo i trajno pravo korištenja svlačionica NK Polet – dodao je Levak.

Na sjednici Općinskog vijeća Martijanca donijeta je i odluka o imenovanju Suzane Galauer za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Vlakić“ u Martijancu.