26
travanj
2018

Čičkovina

Povijest

Čičkovina se prvi put spominje 1625. godine u jednom popisu martijanečkih posjeda. Godine 1659. kralj Leopold daruje posjed Czicskovinu braći Nikoli, Žigmundu, Ladislavu i Ivanu Gotal.  Iste godine u selu je živjelo 12 kmetskih obitelji. Nakon smrti Gabrijela Gotala, posjed dobiva Gabrijel Herman Patačić 1745. godine.

Vijesti iz naselja: