07
prosinac
2023

„NASILJE – za nasilje nema opravdanja“

Dana 19.12.2022. u kinodvorani u Gradu Ludbregu održana je predstava „NASILJE – za nasilje nema opravdanja“ u sklopu prevencije nasilja i nasilničkog ponašanja, sufinancirana od Općine Martijanec i Grada Ludbrega. Predstava je bila namijenjena učenicima 7. razreda Osnovne škole, no na veliki način odnosi se i na roditelje. Predstavu su izvodili glumci iz Udruge RIJEČI/PRAVE/PREDSTAVE Zagreb.
Vršnjačko nasilje, u današnje vrijeme sve je više u porastu i djeca svake dobi postaju žrtvom nasilje zbog drukčije odjeće, boje kože, izgledu ili načinu govora. Predstava je za cilj imala osvijestiti djecu koja vrsta nasilja postoje i kakav utjecaj riječi i djela mogu imati. Djeca mogu biti ili žrtve ili nasilnici, a da toga nisu ni svjesni stoga je vrlo važna edukacija kako prepoznati nasilje i na koji način ga spriječiti. Roditelji imaju najveću ulogu u dječjem životu i djeca uče promatranjem roditelja te takvo ponašanje primjenjuju u vlastitom životu, oponašajući roditelje. Roditelji, budite oprezni na koji način reagirate na određene situacije i kako se ponašate pred djecom jer ste upravo Vi djeci najveći uzor.