02
listopad
2022

Novogodišnji prijem predstavnika vijeća mjesnih odbora i udruga s područja Općine Martijanec

Dana 29.12.2017. god. općinski načelnik Općine Martijanec, Dražen Levak održao je prijem i radni sastanak s predstavnicima Vijeća mjesnih odbora i predsjednicima udruga koje djeluju na području Općine Martijanec.

U konstruktivnom dijalogu i atmosferi, općinski načelnik upoznao je prisutne s upravo izglasanim proračunom općine i sredstvima predviđenim za financiranje aktivnosti mjesnih odbora i udruga koje djeluju na području Općine Martijanec.

Utvrđena je potreba intenziviranja rada i uloge vijeća mjesnih odbora na način da isti budu glas potreba stanovnika svoga naselja i prvi inicijator rješavanja problema koji svakodnevno muče stanovnike pojedinog naselja.

Predstavnici udruga upoznati su sa mogućnostima i načinima daljnjeg financiranja rada udruga, a isti su općinskog načelnika upoznali i sa problemima u svome radu. Pohvalili su inicijativu za organizaciju ovakvog tipa sastanka te istaknuli potrebu za uspješnijom daljnjom komunikacijom općine i udruga.

Općinski načelnik istaknuo je kako je svjestan da su sredstva proračuna namijenjena za rad udruga relativno skromna, ali da su ista odraz realnih mogućnosti općine s obzirom da se u 2018. god. planira dogradnja osnovne škole i izrada projekata kojima će općina moći konkurirati na eventualno raspisane natječaje te time iz vanjskih izvora osigurati što više sredstva za financiranje kapitalnih objekata kao što su vrtić, biciklističke staze, ceste i sl. Također je naglasio kako su subvencije općine samo jedan od oblika financiranja rada udruga te da će udruge u cilju povećanja sredstava svoj rad morati intenzivirati u smjeru izrade projekata kojima će se također moći prijaviti na natječaje EU, dok će im Općina Martijanec pomagati u prijavi na raspisane natječaje.

Na prijemu je istaknuta potreba skorog ustrojavanja zajednice udruga općine kako bi predstavnici udruga mogli sami određivati načine i prioritete raspodjele sredstava iz proračuna, čime bi se postigla veća transparentnost u raspodjeli sredstava, a posljedično i spriječile zlouporabe udruga u predizborne svrhe.

Osim toga, utvrđena je i potreba ustrojavanja ad hoc tijela za koordinaciju aktivnosti rada udruga u svrhu definiranja događanja od interesa za Općinu Martijanec u kojima će sudjelovati sve udruge kako bi tako definirane manifestacije prerasle u tradicionalna i prepoznatljiva događanja stjecanjem interesa za sve stanovnike Općine Martijanec. Prvi sastanak spomenutog tijela održat će se već u siječnju 2018. god. kako bi se definirale zajedničke aktivnosti za 2018. god.