30
srpanj
2021

Obavijest o dopunskoj izobrazbi o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

U skladu s odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, Privatna srednja škola Varaždin, u suradnji s Općinom Martijanec, organizira dopunsku izobrazbu o sigurnom  rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida (modul za profesionalne korisnike kategorije OPG i drugi poljoprivrednici).

Općina Martijanec sufinancira troškove izobrazbe osobama koje prebivaju na njenom području u iznosu od 100,00 kn, dok ostatak iznosa za izobrazbu od 140,00 kn, polaznici snose osobno.

Dokumentacija potrebna za prijavu sudjelovanja na izobrazbi: – fotokopije osobne iskaznice i postojeće iskaznice korisnika pesticida.

PLANIRANA PROVEDBA  IZOBRAZBE

u prostoru Društvenog doma MARTIJANEC

  • GRUPA  polaznika:  četvrtak,  29.04. 2021. – s početkom u  16:30 sati
  • GRUPA  polaznika:  petak,  30. 04. 2021. – s početkom u  16:30  sati
  • GRUPA polaznika:  ponedjeljak,  03.05.2021. – s početkom u  16:30 sati

Zbog potrebe pridržavanja epidemioloških mjera pojedinoj izobrazbi može prisustvovati najviše 24 osobe.  O rasporedu u pojedinu grupu  osobe koje su predale svoju prijavu na Općini Martijanec biti će obavješteni telefonski.

Molimo sve prijavljene polaznike da se pridržavaju dogovorenog termina pristupa izobrazbi, da na izobrazbu ponesu fotokopije potrebnih osobnih dokumenta, zaštitnu masku za lice i vlastiti pribor za pisanje.