26
siječanj
2021

Obavijest o kontaktima – Stožer civilne zaštite Općine Martijanec

U slučaju eventualnih pitanja u svezi funkcioniranja rada i života u novonastalim okolnostima na području Općine Martijanec, a vezano na sve izdane mjere s ciljem prevencije širenja virusa COVID-19 na području Općine Martijanec, građani Općine Martijanec i gospodarski subjekti koji posluju na području Općine Martijanec svoja pitanja mogu uputiti:

Putem telefona na brojeve:
–   Lidija Harmicar – načelnica Stožera CZ Općine Martijanec – 098 343 658 ili
–   Krunoslav Kosir – zamjenik načelnice Stožera CZ Općine Martijanec – 098 503 070

Putem elektroničke pošte:
harmicarlidija@gmail.com,  ili
martijanec@opcina-martijanec.hr