22
rujan
2021

Obavijest o prevedbi sustavne deratizacije na području Općine Martijanec

Obaviještavamo Vas da će Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije provoditi mjere sustavne deratizacije na području Općine Martijanec od 22.03.2021.g. Deratizacija će obuhvatiti sljedeća naselja: Vranovec, Sudovčina, Martijanec, Križovljan, Čičkovina, Hrastovljan, Madaraševec,  Gornji Martijanec, Slanje i Rivalno.

Početak deratizacije odgađa se u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta.