12
srpanj
2024

Obavijest o prevedbi sustavne deratizacije na području Općine Martijanec

Obaviještavamo Vas da će Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije provoditi mjere sustavne deratizacije na području Općine Martijanec od 22.10.2020.g. Deratizacija će obuhvatiti sljedeća naselja: Vranovec, Sudovčina, Madaraševec, Čičkovina, Hrastovljan, Gornji Martijanec, Rivalno, Martijanec, Križovljan i Slanje.

Početak deratizacije odgađa se u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta.