25
listopad
2021

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2021./2022.

Dječji vrtić Vlakić Martijanec zaprimat će zahtjeve za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja od 10. – 31. svibnja 2021. godine i to za ostvarivanje redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi usklađenog s radnim vremenom zaposlenih roditelja i potrebama djece.

Redoviti programi u petodnevnom radnom tjednu

  • za djecu koja do 31. kolovoza 2021. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu – cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 5,30 do 17,00 sati)

Kraći program predškole (250 sati godišnje)

  • obvezan i besplatan za djecu u godini dana prije polaska u Osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom.
  • djeca pripadnici nacionalnih manjina (odnosno djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik), te djeca s teškoćama u razvoju mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom

Više informacija nalazi se u sljedećim dokumentima: