12
srpanj
2024

Obavijest o uređenju puta kč. br. 1105 k.o. Martijanec (Vrbanovec – Sudovčina – put u Grušnici) od kč. br. 1065/1 do 934 k.o. Martijanec

Sve informacije dostupne su u dokumentu u nastavku: