05
lipanj
2020

Obavijest o zabrani odlaganja drugog otpada na grobljima osim otpada s groblja

Temeljem članka 13. stavka 1. Odluke o upravljanju grobljima (,,Službeni vjesnik Varaždinske Županije“ br. 28/98, 30/01, 19/03, 05/05, 24/05 i 25/07.) Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec daje OBAVIJEST da je kao Uprava groblja Općine Martijanec postavila i označila sve spremnike na grobljima oznakom ,ZABRANJENO ODLAGANJE DRUGOG OTPADA OSIM OTPADA SA GROBLJA“ te ih stavila pod službeni video-nadzor. Odlaganje i odloženi otpad u spremnicima nadzirati će se dnevnim obilascima službenih osoba.

Sukladno članku 76. stavku 1. Odluke o komunalnom redu na području Općine Martijanec korisnici grobnih mjesta i drugi posjetitelji groblja dužni su otpad razvrstati i odvojeno odložiti u namjenske spremnike koji se nalaze na groblju. Članak 77. navodi da je u namjenske spremnike koji se nalaze na grobljima zabranjeno odlaganje otpada nastalog u kućanstvima ili nastalog u svezi obavljanja djelatnosti. U slučaju da osoba postupi suprotno gore navedenim Člancima biti će kažnjena novčanom kaznom koja je propisana Odlukom o komunalnom redu na području Općine Martijanec.