19
travanj
2021

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

U odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (“Narodne novine” broj 117/20) u točki III. stavak 5. briše se.

Epidemiološke mjere iz točke III. stavka 1. podstavka 1.,8. i 9. ove Odluke iznimno se ne primjenjuje na okupljanja koja se organiziraju radi obilježavanja blagdana i neradnih dana sukladno Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” broj 110/19).

Okupljanje iz stavka 1. ove točke može se održati samo u skladu s epidemiološkim okvirom kojeg, na prijedlog organizatora, izradi Hrvatski zavod za javno zdravstvo i uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera.

Nižne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 30. studenoga 2020. godine.