29
studeni
2021

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

U odluci o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 35/2020) točka III. mijenja se i glasi:

„Prilikom ulaska i izlaska s područja iz točke I. ove Odluke moraju se poštivati sljedeće mjere:

  • socijalnog distanciranja
  • ne zadržavanja na javnim prostorima
  • posjedovati valjanu propusnicu izdanu kroz sustav e-Propusnica

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju se putem sustava e-Propusnica:

  • za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi
  • za okolnosti iz točke II.d izdaje, izabrani liječnik obiteljske medicine
  • za okolnosti iz točke II.e nadležni stožeri civilne zaštite

Propusnice se mogu izdavati na rok od 1 do 14 dana, ovisno o razlogu za kojeg se izdaju.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ove točke, koje iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti izdati e-Propusnicu, dužne su zaprimljeni zahtjev za izdavanje e-Propusnice dostaviti Ravnateljstvu civilne zaštite (elektroničkom poštom ili drugim dostupnim kanalima). Ako je zahtjev opravdan Ravnateljstvo civilne zaštite će izdati e-Propusnicu.

Pravne i fizičke  osobe koje su izdale propusnice do dana stupanja na snagu ove Odluke, dužne su najkasnije do 05. travnja 2020. godine, sve izdane propusnice zamijeniti e-Propusnicama.

Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka  moguće je od 06. travnja 2020. godine samo s e-Propusnicama izdanim sukladno ovoj Odluci.