22
rujan
2021

Odluka o izmjeni Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

U odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (NN broj 141/20) u točki III. stavku 1. podstavak 21. mijenja se i glasi:

  • preporuka da se vjerski obredi kad god je to moguće prenose putem radio, tv programa ili na drugi način koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskom obredu bez dolaska u vjerske objekte, a na dane 06. i 07. siječnja 2021. godine, iznimno od podstavka 1. ovog stavka, vjerski obredi će se održati sukladno posebnim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Ova odluka objavit će se u “Narodnim novinama”, a stupa na snagu 05. siječnja 2021.