27
listopad
2021

Odluka o mjerama spriječavanja širenja virusa COVID-19 na području Općine Martijanec

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Općine Martijanec te podizanja spremnosti svih službi koje su pod direktnom ili indirektnom ingerencijom Općine Martijanec, nalažem:

 1. Na području Općine Martijanec do daljnjeg, a najkasnije do 15. travnja 2020. godine odgađaju se sva okupljanja stanovništva na otvorenom i u zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja i treninzi, predstave, kulturne priredbe i ostali javni skupovi.
 2. Resorne službe Općine Martijanec do daljnjeg, a najkasnije do 15. travnja 2020. godine neće izdavati rješenja o korištenju javnih prostora za održavanje bilo kakvih događaja ili manifestacija. Izvan snage stavljaju se rješenja o korištenju javnih površina koja su izdana u ranijem razdoblju, a odnose se na događanja koja su planirana do 15. travnja 2020. godine.
 3. Nalaže se privremeno zatvaranje zajedničkih prostora koje za svoj rad koriste udruge te društveni i vatrogasni domovi na administrativnom području Općine Martijanec.
 4. Preventivno se za korištenje zatvaraju svi otvoreni i zatvoreni sportski objekti, sportski tereni i igrališta koji su u vlasništvu ili pod upravljanjem Općine Martijanec.
 5. Preporuča se Dječjem vrtiću „Duda“ da ograniči ulazak trećih osoba u prostorije vrtića, uključujući službene posjete te održavanje stručnih praksi.
 6. Preporučuje se obavljanje pokopa pokojnika na grobljima na području Općine Martijanec u krugu obitelji, a građane se moli da uvaže tu preporuku.
 7. Općinska uprava Općine Martijanec ograničava izravan rad sa strankama, a kontakt će biti moguć putem telefona, pošte ili e-maila. U iznimnim situacijama, kada je zbog zadanih rokova u određenom postupku potrebno predati pismeno Općini Martijanec, pisarnica Općine Martijanec će isto zaprimiti.
 8. Službenici i namještenici Općinske uprave dužni su se pridržavati preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliske kontakte s osobama koje imaju respiratorne simptome, održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije radnih površina i predmeta, provjetravanja radnog prostora te isto preporučivati građanima odnosno strankama s kojima su u komunikaciji.
 9. Privremeno se ograničavaju odlasci na službeni put zaposlenika Općinske uprave Općine Martijanec.
 10. Preporučuje se svim građanima Općine Martijanec da je što je moguće manje , a u skladu s momentalnom hitnošću ,koriste usluge ambulante u Martijancu radi očuvanja integriteta medicinskog sustava i nepotrebnog izlaganja sebe i drugih opasnostima prenošenja zaraze. Svoje liječnike mogu kontaktirati drugim kanalima poput telefona, elektroničke pošte ili interneta.
 11. Mole se svi građani Općine Martijanec da prate obavijesti nacionalnih, županijskih i općinskih Stožera civilne zaštite, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije te da se pridržavaju uputa i preporuka koje se izdaju. Mole se građani da do daljnjeg ograniče svoje kretanje te da bez prijeke potrebe ne putuju izvan Općine Martijanec i Varaždinske županije, a pogotovo ne u inozemstvo.
 12. Pozivaju se građani Općine Martijanec, koji su zbog poslovnih ili privatnih razloga u proteklih 14 dana boravili u virusom zahvaćenim zonama, a nemaju povišenu temperaturu ili ne kašlju, da postupe savjesno i odgovorno te da se u skladu s preporukama struke, telefonskim putem jave dežurnom epidemiologu na broj telefona (099 211 9802) ili na službu 112. Osobe koje su zbog poslovnih ili privatnih razloga u proteklih 14 dana boravile u virusom zahvaćenim zonama, a koje kašlju i/ili imaju povišenu temperaturu, imaju obvezu žurno se telefonski javiti svom liječniku obiteljske medicine radi daljnjih uputa.
 13. Općina Martijanec će sve relevantne informacije vezane uz postupanja radi sprječavanja širenja Covid-19 virusa, objavljivati na web stranici Općine Martijanec te putem medijskih objava.
 14. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Martijanec i na oglasnoj ploči Općine Martijanec.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Levak, dipl. iur., v.r.

KONTAKT BROJEVI:
Lidija Harmicar – načelnica Stožera CZ Općine Martijanec – 098 343 658,
Krunoslav Kosir – zamjenik načelnice Stožera CZ Općine Martijanec – 098 503 070