26
siječanj
2021

Odluka o ograničenju rada ugostiteljskih objekata na području Općine Martijanec

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Općine Martijanec nalaže se:

  1.  Privremeno ograničenje rada ugostiteljskih objekata svih kategorija do 20:00 sati
  2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Martijanec i na oglasnoj ploči Općine Martijanec

OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Levak, dipl. iur.