24
rujan
2021

Odluka o privremenoj obustavi javnog prometa

S obzirom na znatno povećani rizik prijenosa bolesti COVID-19 prilikom korištenja javnog prijevoza, privremeno se obustavlja javni promet u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.
Privremena obustava iz točke I. odnosi se na:

  • javni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu, izuzev autotaksi prijevoza
  • javni linijski prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
  • javni prijevoz osoba u željezničkom prometu
  • tramvajski i drugi javnogradski promet
  • sve ostale nespomenute vrste javnog prijevoza ( žičare, uspinjače i dr.)

Privremeno se, za vrijeme trajanja ove Odluke, zatvaraju i svi željeznički i autobusni kolodvori.
Ova Odluka se primjenjuje od 22. ožujka 2020.godine