22
rujan
2021

Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Varaždinske županije uvode se nužne epidemiološke mjere za područje Varaždinske županije.

Nužne epidemiološke mjere iz točke I ove Odluke su:

 • zabrana održavanje svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 20 osoba na jednom mjestu, a koje nisu obuhvaćene drugim odredbama Odluke Stožera CZ RH o nužnim epidemiološkim mjerama
 • obustava održavanja svih javnih događaja i okupljanja u zatvorenom, a koja nisu obuhvaćena drugim odredbama Odluke Stožera CZ RH o nužnim epidemiološkim mjerama
 • privremena obustava profesionalnih umjetničkih izvedbi i programa, izložbi, sajmova i slučnih manifestacija te kino projekcija
 • obustava iznajmljivanja i drugog korištenja društvenih domova u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Varaždinske županije za sve vrste okupljanja
 • preporuka da se sjednice/sastanci udruga, te predstavničkih tijela jedinica lokalne, mjesne i regionalne samouprave na području Varaždinske županije održavaju putem videokonferencija ili drugih tehnologija za održavanje sastanka na daljinu
 • preporuka da se privatna okupljanja ograniče na članove najviše 2 kućanstva, a na okupljanju ne smije biti više od 10 osoba
 • preporuka da se smanji fizički kontakt na ukućane, najbližu rodbinu, odnosno pojedine  osobe s kojima se u pravilu ostvaruju višestruki kontakti tijekom tjedna
 • preporuka osobama koje spadaju u najranjivije rizične skupine za COVID-19 u koje se ubrajaju osobe koje imaju srčanu bolest, dijabetes, kroničnu plućnu bolest, hipertenziju, starije su životne dobi ili imaju oslabljen imunitet zbog neke druge bolesti, da maksimalno izbjegavaju svako nepotrebno izlaganje bliskom kontaktu osobama s kojima u pravilu ne ostvaruju višestruke kontakte tijekom tjedna
 • obaveza za sve prodavaonice/trgovine da ograniče broj kupaca koji istovremeno mogu boraviti u njihovom prostoru, na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 10 m2 prodajne površine, te da na ulazu jasno i vidljivo istaknu obavijest o najvećem mogućem broju kupaca koji istovremeno mogu biti u prodajnom prostoru
 • obveza za sve prodavaonice/trgovine da osiguraju da se na ulazu ne dopusti ulazak osobama koje ne koriste ili ne koriste pravilno maske lice ili medicinske maske, da osobe koje ulaze obvezno dezinficiraju ruke i da se onemogući ulazak novih kupaca ukoliko je dostignut najveći dopušteni broj kupaca za taj prostor
 • obveza za sve prodavaonice/trgovine da posebnom organizacijom spriječe stvaranje redova čekanja u bilo kojem području prodajnog prostora
 • u trgovačkim centrima zatvorenog tipa obveza korištenja maski za lice ili medicinskih maski odnosi se na čitav prostor trgovačkog centra, uključujući i hodnike koji povezuju pojedine trgovine
 • na ulazima u trgovačke centre zatvorenog tipa postoji obveza mjerenja tjelesne temperature s ciljem sprječavanja ulaska osoba s povišenom tjelesnom temperaturom (višom od 37,2 °C)
 • zabranjuju se posjeti korisnicima pružatelja socijalne usluge smještaja za starije i nemoćne osobe te odrasle osobe s invaliditetom
 • zabranjuju se izlasci korisnika izvan dvorišta objekta pružatelja usluga smještaja starijih i nemoćnih osoba te odraslih osobaa invaliditetom, osim ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima ili drugim opravdanim razlozima kada odluku o tome donosi ravnatelj ili druga ovlaštena osoba

Zadužuju se stožeri jedinica lokalne samouprave za pojačani nadzor propisanih epidemioloških mjera.

Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 21. prosinca 2020. godine.