02
prosinac
2022

Odluka – sufinanciranje troškova boravka djece s prebivalištem na području Općine Martijanec u ustanovama predškolskog odgoja za travanj 2020.

Načelnik Općine Martijanec dana 30. ožujka 2020. godine, donosi:

Ovom Odlukom utvrđuje se privremena mjera kojom Općina Martijanec nastoji ublažiti negativne posljedice nastale za građane Općine Martijanec koji su nastalom situacijom i utvrđenim kriznim mjerama došli u teškoće koje utječu na njihov životni standard, a vezano za podmirenje troškova boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja, za mjesec travanj 2020. godine.

Za roditelje – korisnike ustanova predškolskog odgoja koji imaju prebivalište na području Općine Martijanec i imaju od strane Općine Martijanec odobreno sufinanciranje troškova boravka djeteta u ustanovi predškolskog odgoja, Općina Martijanec će za mjesec travanj 2020. godine platiti odobreno sufinanciranje prema izdanim pojedinačnim rješenjima o sufinanciranju troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi i zaključenim ugovorom sa pojedinom ustanovom predškolskog odgoja.

Cijeli tekst odluke, nalazi se u dokumentu: