20
siječanj
2021

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – Viši stručni suradnik za poslove lokalne samouprave

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE – 1 izvršitelj / izvršiteljica       

– na određeno vrijeme zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao

Stručni uvjeti:

  • magistar ekonomske struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima za koje se traži stručno znanje magistra ekonomske struke ili stručnog specijaliste ekonomske struke,
  • poznavanje rada na računalu,
  • položen državni stručni ispit.

Prednost imaju kandidati koji imaju radnog iskustva i/ili znanja iz područja proračunskog računovodstva.

Prijave s potrebnom dokumentacijom se podnese zaključno do 27.10.2020. godine na adresu: Općina Martijanec, Martijanec, Varaždinska ulica 64, 42232 Martijanec, u zatvorenim omotnicama s naznakom: “Ne otvaraj – Oglas za prijem u službu – Viši stručni suradnik za poslove lokalne samouprave”.

Cijeli tekst natječaja i popratna dokumentacija nalazi se u sljedećim dokumentima: