05
lipanj
2020

OGLAS za prodaju stabala crnogorice-borova putem licitacije (usmeno javno nadmetanje)

Oglašava se prodaja 23 stabla crnogorice-borovi , na panju s rušenjem , čišćenjem terena od granja i odvozom , ukupne mase 17,50 m3 :

  • 22 stabla za rušenje na čkbr.417/9 i 421/1 k.o. Martijanec, školska ulica, označena
  • 1 stablo na adresi Il. Vinogradski odvojak 55, Gornji Martijanec, označeno

Početna cijena licitacije iznosi 3.000,00 kuna za svu srušenu drvnu masu koja je predmet prodaje.

Prodaja stabala iz točke I. ovog Oglasa obavit će se putem javnog nadmetanja – licitacije.

Pravo kupnje imaju sve pravne i tizičke osobe koje za sudjelovanje na licitaciji uplate jamčevinu u iznosu od 10% od ukupne početne cijene stabala koja su predmet licitacije. Detaljnije informacije nalaze se u dokumentu: