30
rujan
2023

Općina Martijanec se uspješno aplicirala za sufinanciranje projekta Izgradnje multifunkcionalnog igrališta u Čičkovini

Općina Martijanec se uspješno aplicirala za sufinanciranje projekta Izgradnje multifunkcionalnog igrališta u Čičkovini. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je iznos od 30.000,00 eura za ovaj projekt, čime će se stvoriti moderno igralište koje će poticati fizičku aktivnost i socijalizaciju djece.