04
listopad
2023

Povijest - Sudovčina

Povijest sela počinje s posjedom Kostanjevec koji je 1598. godine pripadao Ivanu Glubiczeru. Nakon toga spominje se 1625. godine kao Suhodolščina i Gorica. Godine 1633. martijanečko vlastelinstvo preuzimaju Mikulići, a dio tog vlastelinstva je i posjed Goričica ili Suhodolšina. Nakon Mikulića 1659. godine posjed Suhodolščina prelazi u vlasništvo obitelji Gotal. Smrću Gabrijela posljednjeg muškog potomka Gotalovih, posjed dobiva Gabrijel Herman Patačić 1745. godine.

Iz imena Suhodolščina je na neki način nastalo današnje ime sela Sudovčina.  Ime Sudovčina prvi put se pojavljuje u crkvenim knjigama 1720-ih. godina. Početkom 18. stoljeća paralelno se spominju oba naziva, a od druge polovice 18. stoljeća zauvijek nestaje ime Suhodolščina kojeg zamjenjuje Sudovčina.