04
srpanj
2022

Općinsko vijeće Općine Martijanec – donijeta odluka o osnivanju dječjeg vrtića

Članovi Općinskog vijeća Općine Martijanec na sjednici u srijedu, 26. veljače, donijeli su odluku o osnivanju Dječjeg vrtića „Vlakić“. Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje pod nazivom Dječji vrtić „Vlakić“ sa sjedištem u Martijancu, u Školskoj ulici 3B, bavit će se predškolskim odgojem i obrazovanjem te skrbiti o djeci rane i predškolske dobi od navršenih dvanaest mjeseci života do polaska u osnovnu školu. Dječji vrtić s radom bi trebao početi 1. rujna ove godine.

Na sjednici je također dana suglasnost općinskom načelniku Draženu Levaku za potpisivanje ugovora o nabavi završnih radova na izgradnji i opremanju dječjeg vrtića u Martijancu, za radove koji nisu obuhvaćeni ugovornim troškovnikom. Radovi se odnose na uređenje okoliša i izradu ventilacije kuhinje, čija vrijednost iznosi 307.538,65 kuna s PDV-om. Ugovor će se sklopiti s trgovačkim društvom MIPCRO d.o.o. iz Ivanca, izabranim izvoditeljem radova po provedenom postupku javne nabave.

Na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća Martijanca bilo je i izvješće o radu predškolskog odgoja Osnovne škole Martijanec za 2019. godinu, a u programu predškolskog odgoja je bilo 11 djece. Do sada je program predškolskog odgoja Općina Marijanec organizirala i financirala Osnovnoj školi Martijanec, dok će se od 1.9.2020. program predškolskog odgoja organizirat u novoosnovanom općinskom dječjem vrtiću.

Donijeta je i Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Martijanec kojom je izvršeno usklađenje Statuta sa Zakonom o izmjenama i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u dijelu koji se odnosi na prijelaz poslova s ukinutih Ureda državne uprave na Županije, kao i sprječavanje potencijalnog sukoba interesa vijećnika Općinskog vijeća koji po ovim izmjenama ne mogu biti u upravnim i nadzornim tijelima pravnih osoba koje se financiraju ili sufinanciraju iz Proračuna Općine Martijanec. Kao rok za usklađenje s ovom odredbom utvrđen je 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Izmjena i dopuna Statuta.

Vijećnici su raspravljali i o izvješću o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u 2019. godini te izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Martijanec za 2019. godinu. Tom prilikom načelnik Levak vijećnike je upoznao s još uvijek neslužbenim rezultatima Ministarstva zaštite okoliša prema kojima je Općina Martijanec u 2019. odvojila 57,61 % prikupljenog otpada što je sedmi rezultat u Hrvatskoj. To je vidni napredak, budući da je Općina Martijanec još nedavne 2017. godine bila na 379. mjestu u Hrvatskoj sa samo 1,01 % odvojenog otpada.

Sve to govori da smo problematici prikupljanja otpada prionuli ozbiljno i odgovorno i da je odabir PREKOMA za pružatelja usluga prikupljanja komunalnog otpada bio pun pogodak i što se tiče povoljne cijene za naše mještane, ali isto tako i kvalitete usluga koje nam isto poduzeće pruža, a u planu su i nove investicije u mobilno postrojenje za drobljenje građevinskog otpada, naglašeno je na Općinskom vijeću.

U Općini s 3127 stanovnika u 9 naselja, 851 domaćinstvo uključeno je u prikupljanje otpada, odnosno 89 posto, a u tijeku su postupci s ciljem postupanja protiv osoba neuključenih u sustav zbrinjavanja ili reguliranja njihovog statusa. Osim toga tijekom 2019. godine od strane Općine Martijanec sanirana su tri nelegalna odlagališta otpada, ukupno 50 kubičnih metara otpada. Dva odlagališta, s 10 kubičnih metara otpada, sanirana su u okviru akcija čišćenja okoliša koje su u suradnji s Općinom Martijanec i davateljem javne usluge prikupljanja otpada PREKOMOM provele udruge s područja općine.

– Cijelo područje Općine Martijanec je obuhvaćeno redovitim odvozom otpada s kućnog praga, uz preuzimanje krupnog otpada na kućnom pragu te mogućnost odlaganja na reciklažnom dvorištu cijele godine, tako da nema nikakve potrebe otpad, posebno krupni otpad, odbacivati u okoliš. Problem odbacivanja otpada u okoliš je najizraženiji u naseljima gdje još postoje nekretnine koje nisu uključene u sustavno zbrinjavanje otpada i na kontejnere smještene na grobljima, ali poboljšanjem sustava video-nadzora riješiti ćemo i taj problem – naglasio je načelnik Dražen Levak.

Na sjednici je donijeta i odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Martijanec. One obuhvaćaju djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture. U odluci su i uslužne komunalne djelatnosti: usluge ukopa pokojnika unutar groblja i obavljanje dimnjačarskih poslova, te djelatnosti od iznimnog značenja za Općinu Martijanec i njezino stanovništvo: dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija te veterinarsko-higijeničarski poslovi, a prva uslužna djelatnost kojoj će se povjeriti koncesija je dimnjačarska djelatnost.