19
svibanj
2024

Poziv redovitim studentima s prebivalištem na području Općine Martijanec za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć u akademskoj godini 2020/2021

Općina Martijanec poziva redovite studente s prebivalištem na području Općine Martijanec za podnošenje prijave radi dodjele jednokratne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna.

Pravo na dobivanje jednokratne novčane pomoći ostvaruju studenti koji:

  • su upisani kao redoviti studenti u akademsku godinu 2020/2021., odnosno koji su završili posljednji semestar studija u mjesecu lipnju 2020. godine,
  • imaju prebivalište na području Općine Martijanec,
  • nisu navršili 27 godina života,
  • u roku predaju prijavu.

Studenti koji ispunjavaju naprijed navedene uvjete dužni su priložiti:

  • uvjerenje o upisu u akademsku godinu 2020/2021., kao redoviti studenti.
  • presliku indeksa sa ovjerenim podacima o upisu posljednje godine studija u školskoj godini 2019/2020, za apsolvente,
  • presliku bankovne kartice tekućeg ili žiro računa studenta na koji će se vršiti isplata jednokratne novčane pomoći, sa vidljivim IBAN-om,
  • presliku važeće osobne iskaznice.

Prijave se dostavljaju elektroničkim putem na e-mail adresu Općine: martijanec@opcina-martijanec.hr ili putem poštanske službe, na adresu: Martijanec, Varaždinska ulica 64, 42232 Martijanec, u razdoblju od 01. do 14. prosinca 2020. godine. Obrazac prijavnice studenti mogu preuzeti na web stranici Općine Martijanec. Uz prijavnicu studenti potpisuju i Izjavu o privoli za obradu osobnih podataka.