21
travanj
2024

Poziv roditeljima predškolske djece za predbilježbu za upis djeteta u Dječji vrtić Vlakić Martijanec

Pozivaju se roditelji predškolske djece da izvrše predbilježbu za upis djeteta u dječji vrtić Vlakić Martijanec. Početak rada dječjeg vrtića Vlakić Martijanec predviđen je za 01. rujna 2020. godine.

Predbilježbe za upis djeteta u dječji vrtić mogu se podnijeti neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Martijanec, Martijanec, Varaždinska ulica 64 ili elektroničkim putem na adresu: martijanec@opcina-martijanec.hr.

Predbilježba mora sadržavati slijedeće podatke:

  1. Ime i prezime jednog roditelja,
  2. Ime i prezime djeteta,
  3. Datum rođenja djeteta,
  4. Adresa prebivališta djeteta i roditelja,
  5. Kontakt broj roditelja,
  6. Elektronička adresa roditelja (ako postoji),
  7. Odabir načina komuniciranja roditelja s dječjim vrtićom – mob. ili tel. / e-mail te
  8. Privola za korištenje osobnih podataka (Tekst privole: Suglasan/a sam s korištenjem mojih osobnih podataka i osobnih podataka mog djeteta u svrhu predbilježbe upisa u dječji vrtić Vlakić Martijanec).

Roditelji djece koji će podnijeti predbilježbu za upis u dječji vrtić Vlakić Martijanec biti će pozvani da izvrše službeni upis djeteta u dječji vrtić neposredno prije početka rada vrtića (8. mjesec).
Roditelji djece koji su već predali predbilježbu za upis djeteta u dječji vrtić Vlakić Martijanec ista je važeća, te će se uzeti u obzir.

Suzana Galauer
Privremena ravnateljica Vrtića