09
kolovoz
2020

Poziv – uređenje prava korištenja grobnog mjesta

Pozivaju se građani Općine Martijanec čiji su Članovi obitelji ukopani na dijelu groblja u Martijancu gdje se nalaze dječji grobovi da se u razdoblju od 21. listopada 2019. do 30. listopada 2019. odazovu u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec zbog davanja izjave o interesu korištenja grobnog mjesta uz naknadu kao i podmirenje redovne godišnje grobne naknade odnosno njihove eventualne dodjele na korištenje nasljednicima ukopane osobe. U slučaju eventualnih pitanja i daljnjih pojašnjenja možete nas kontaktirati telefonskim putem na broj telefona 042 207-887.

Budući da se u dijelu groblja Martijanec polje 06 na kojem će se formirati grobna mjesta nalaze grobovi u koje su u proteklim vremenima ukopana djeca, a za koje ne postoje upisani korisnici niti se na iste nije obračunavala godišnja grobna naknada, za dodjelu grobnih mjesta utvrđuju se sljedeći uvjeti:

  • grobna mjesta će se formirati prema odredbama općinske Odluke o upravljanju grobljima uz plaćanje naknade kao dvostruka ili jednostruka grobna mjesta, a prema rasporedu kojeg će utvrditi Uprava groblja (Što znači da su, iznimno, moguća pojedina odstupanja položaja trenutnih grobnih mjesta u odnosu na položaj grobnih mjesta koja će se novo formirati),
  • osobe koje će se utvrditi kao korisnici grobnih mjesta dužni su, u slučaju potrebe, postojeće spomenike ukloniti o vlastitom trošku, a
  • za ona grobna mjesta za koja se neće utvrditi korisnici, uklanjanje postojećih spomenika osigurati će se o trosku Uprave groblja, a takva grobna mjesta tretirati kao mjesta za nove korisnike.