28
svibanj
2024

Poziv za prijavu štete od prirodne nepogode od mraza

Pozivaju se vlasnici i posjednici poljoprivrednih površina na području Općine  Martijanec koji imaju veću materijalnu štetu na poljoprivredi u trajnim nasadima, vinogradima te na pojedinim povrtlarskim i ratarskim kulturama, a nastalih uslijed prirodne nepogode mraza u razdoblju od 02.04.2020. do 08.04.2020. godine da prijave nastalu štetu.

Šteta se prijavljuje nadležnom općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,  a prijave se zaprimaju u prostorijama Općine Martijanec, Martijanec, Varaždinska ulica 64, u razdoblju od 14. – 17. travnja 2020. godine, u vremenu od 8,00 do 14,00 sati. Iznimno, u slučaju postojanja objektivnih razloga, oštećenik može prijavu podnijeti i kasnije, ali ne kasnije od 21. travnja 2020. godine.

Šteta se prijavljuje na propisanom obrascu PN – Prijava štete od prirodne nepogode.

Uz prijavni obrazac štete, oštećeni je obvezan priložiti :

  1. Kopiju osobne iskaznice,
  2. Posjedovni ili vlasnički list za česticu na kojoj je nastala šteta od mraza,
  3. Upisnik sa označenim brojem čestice,
  4. Kopiju žiro ili tekućeg računa.

S obzirom da se šteta prijavljuje po istom postupku kao i kod prijavljivanja ostalih šteta do sada, mole se mještani da pripreme svu potrebnu dokumentaciju, ispune obrazac i postupe prema uputama zbog kratkog roka zaprimanja.

pdf - 447.8 KB