04
srpanj
2022

Dražen Levak: Učiniti ću sve da mještanima Martijanca bude dobro, neovisno o pritiscima vanjskih mentora

Poštovani mještani Općine Martijanec, vezano na priopćenje Narodne stranke – REFORMISTI od 17.07.2019.g., a radi objektivnog informiranja mještana Općine Martijanec, očitujem se kako slijedi:

Činjenica je da je bivši općinski načelnik Franjo Golubić vlasnik 1/1 nekretnina koje se nalaze ispred i iza Liječničke ambulante u Martijancu, a o kojima se je raspravljalo na posljednoj sjednici OV. Način na koji je isti stekao predmetne nekretnine poznat je većini mještana Općine Martijanec, baš kao što im je i poznato na koji način je obitelj Šmrček stekla dvorac Martijanec koji je danas nažalost ruglo općine.

Slagali se mi danas ili ne slagali sa načinom stjecanja njihovog vlasništva činjenica je da njihovo vlasništvo do danas nažalost nije od niti jednog suda osporeno. Koliko je moralno prosudite sami. Također je činjenica da predmetne nekretnine graniče sa javnim površinama na kojima su smješteni svi javni servisi mještana Općine Martijanec: liječnik, stomatolog, ljekarna, prostorije umirovljenika i bankomat, te da mještani prilikom dolaska u te servise nemaju dovoljno javnog prostora za parkiranje svojih vozila uz to nažalost Martijanec do danas nema niti jedan javni prostor tipa trga na kojem bi se mogla organizirati javna događanja, mini tržnica ili sl.

Sve su to dakle razlozi zbog kojih smatram da je neupitni interes Općine Martijane da iskoristi pravo prvokupa i da predmetne nekretnine opet vrati u vlasništvo Općine Martijanec.

Suprotno od toga je da iste i dalje budu u privatnom vlasništvu kao do sada, da se na njima iako su u centru naselja valjda do smrti vlasnika ništa ne događa, da se neredovito kose, da budu i dalje smetnja korištenju javnih servisa mještana i što je najvažnije da budu dugogodišnje ruglo naselja Martijanec, a sve zbog toga što nekim vijećnicima odgovaraju sukobi i život u prošlosti u kojoj su i sami bili jedan od važnijih aktera, a danas nakon promjene nekoliko stranaka su produhovljeni zagovornici čuvanja relikta prošlosti isključivo s ciljem da po naputcima vanjskih mentora sačuvaju svoj status.

Mene prošlost ne zanima, radim na tome da Martijanec konačno postane prepoznatljivo Općinsko sjedište i uopće ne dvojim o potrebi kupnje ovih nekretnina. U toj namjeri poduzeo sam sve propisane radnje da se kupnja na zakoniti način doista i izvrši.

Kako o svemu što radim izvješćujem Općinsko vijeće, tako sam i o ovoj temi zatražio odluku Općinskog vijeća. Nažalost neki vijećnici, opterečeni događajima iz prošlosti nisu prepoznali ovu potrebu i glasovali su protiv, to je njihovo pravo, isto kao što je i pravo Općinskog načelnika da raspolaže novčanim sredstvima do iznosa od 70.000,00 kuna.

U koliko će ponuditelj i dalje ostati kod svoje ponude ja ću to pravo iskoristiti jer uopće ne dvojim o potrebi vraćanja tog zemljišta u trajno vlasništvo Općine Martijanec isključivo radi poboljšanje kvalitete života njezinih mještana.

S Poštovanjem,

OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Levak, dipl.iur.