03
srpanj
2022

Priopćenje načelnika Općine o tijeku pregovora i potpisivanju ugovora kojima je definirano sufinanciranje dogradnje OŠ Martijanec i način zajedničkog korištenja objekata OŠ Martijanec

Poštovani mještani Općine Martijanec,  dužnost mi je izvjestiti Vas da je dana 16.11.2020. u prostorijama Varaždinske županije potpisan tripartitni „Sporazum  o sufinanciranju troškova rekonstrukcije, dogradnje i opremanje zgrade te sanaciju i opremanje školskih sportskih igrališta  Osnovne škole Martijanec i načinu zajedničkog korištenja iste“ između Varaždinske županije kao osnivača OŠ Martijanec, OŠ Martijanec i Općine Martijanec.

Temeljem tog Sporazuma dana 23.11.2020. započeti će radovi na dogradnji i opremanju Osnovne škole Martijanec s ukupno šest učionica kako bi iduće školske godine i učenici OŠ Martijanec konačno započeli sa pohađanjem nastave u jednoj smjeni.

Tijek pregovora sa Varaždinskom županijom

Problematika dogradnje OŠ u Martijancu rješava se već više od 10 godina. Rješavalo ju je nekoliko župana i načelnika prije moje malenkosti i  Župana Čačiča, pa čak i Župan Čačić u jednom mandatu. Međutim činjenica je da ju nisu uspjeli rješiti do danas, a nisu uspjeli jer to ili nisu znali ili jednostavno nisu dovoljno htjeli to rješiti.

Mi smo uspjeli, jer smo od samog početka obojica doista htjeli realizirati ovaj projekat i to je suština pregovora koje smo vodili. Doduše, imali smo različita gledišta na rješavanje ovog problema, što je i logično jer je svatko od nas bio dužan štiti interese svoje insticucije, a za Općinu Martijanec je 25%, odnosno 2.375.000,00 kuna sa koliko Općina mora sudjelovati u ovom projektu,  koji nam nije zakonska obveza, velik novac za koji se moramo dugoročno zadužiti.

Znam neki će odmah reći čemu nam to treba (baš kao i vrtić) s obzirom na konstantan pad broja učenika u OŠ,  no s druge je strane veliki broj mještana dugoročno zahtijevao upravo ovu investiciju. U konačnici Općinsko vijeće je odlučilo da će se ući u sufinanciranje dogradnje škole. No, bez obzira na ovu odluku, smatram da je to i ekonomski opravdano jer Općina Martijanec sigurno nije u mogućnosti za novčani iznos s kojim će sudjelovati u ovom projektu, samostalno izgraditi projektiranu zgradu koja će u konačnici trajno ostati u Martijancu.

Kao što vam je poznato, u pregovorima sa Varaždinskom županijom je  bilo svega a tome ste svjedočili i Vi i novinari:  svađe, prepucavanja i dr., a bio sam čak i istjeran iz Ureda župana (ne zamjeram mu to jer sam time dobio još veći motiv za rješavanje ove problematike), ali nismo odustajali. Paralelno smo pripremali katastarski, građevinski,  pravni i financijski okvir za potpisivanje ovog Sporazuma, tako da radovi na dogradnji OŠ Martijanec već imaju ishođenu građevinsku dozvolu. To praktički znači da radovi mogu početi odmah, jer je potpisan i sporazum sa izvođačem radova. To će biti tvrtka Mipcro d.o.o. iz Ivanca, izabrana na javnom natječaju.

Rašćšćavanje imovinsko-pravnih odnosa i sadržaj sklopljenih ugovora

Kao općinski načelnik i pravnik,  svojim sam znanjem i znanjem svojih suradnika dao osobni doprinos realizaciji ovog projekta.  Sastavili smo, jasno bez financijske naknade,  sva tri tijekom ovih pregovora potpisana ugovora, kojima smo regulirali međusobne imovinsko-pravne odnose na nekretnini na kojoj će se dograđivati škola, ali i postojećim objektima škole. U tom smislu potpisali smo:

– 28.10.2020. – „Sporazum o raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja od 20. srpnja 2010. godine, Dodatka I Ugovoru o osnivanju prava građenja od 01. listopada 2012.godine i Dodatka br.1. Ugovoru o osnivanju prava građenja od 12. prosinca 2012. godine“ iz razlog što je od dana potpisa tih Ugovora proteklo više od 6 godina u kojima nije sklopljen ugovor o realizaciji Projekta javno privatnog partnerstva „Varaždinska županija-škole“ niti je izgrađena škola po principu javno-privatnog partnerstva, te više nije postojala potreba nositelja prava građenja a to je bila Oš Martijanec za tim pravom.

– 13.11.2020. – Ugovor o darovanju nekretnine“  kčbr. 417/1, površine 9162 m2 u K.O. Martijanec, upisane u z.k.ul. broj  2179 Osnovnoj školi Martijanec u svrhu dogradnje škole i osiguranja uvjeta za organizaciju nastave Osnovne škole Martijanec u jednoj smjeni.

– 16.11.2020. – „Sporazum  o sufinanciranju troškova rekonstrukcije, dogradnje i opremanje zgrade te sanaciju i opremanje školskih sportskih igrališta  Osnovne škole Martijanec i načinu zajedničkog korištenja iste“ Tim ugovorom ugovoreno je sufinanciranje rekonstrukcije,  dogradnje i opremanja OŠ Martijanec do ukupnog iznosa od 9.500.000,00 kuna s PDV-om od strane sufinancijera: Općine Martijanec  koja se je obvezala financirati investiciju u iznosu od 25 % odnosno 2.375.000,00 kn i  Varaždinske Županije koja se obvezala financirati investiciju u iznosu od 75 % odnosno 7.125.000,00 kuna.

Ugovoreno pravo korištenja objekata Osnovne škole Martijanec sa sportskom dovoranom u popodnevnim i večernjim satima i obnova vanjskih školskih sportskih igrališta

Spomenutim ugovorima, Općina Martijanec Osnovnoj školi Martijanec bez naknade je darovala 9162m2 zemljišta procijenjene vrijednosti cca 300.000,00 kuna, a zauzvrat smo utvrdili, i u zemljišne knjige nadležnog Općinskog suda trajno upisali, načine zajedničkog korištenja objekata Osnovne škole Martijanec.  Temeljem njih će Općina Martijanec, a time i njeni mještani, steći pravo korištenja novoizgrađenog objekta škole, školske dvorane i asfaltiranih školskih sportskih igrališta u popodnevnim i večernjim satima kad se u njima neće održavati nastava.

Ugovorima je također definirano da će se, unutar predviđene ukupne cijene koštanja investicije nakon dogradnje, u potpunosti obnoviti i opremiti asfaltirana vanjska školska športska igrališta, a  koja od izgradnje škole nisu obnavljana. Trajno i bez naknade moći će se koristiti sportski objekti- svlačionice NK Polet Martijanec i teniska kučica.

Time ćemo povećati iskoristivost objekata škole. Ubuduće se neće koristiti samo za potrebe nastave, već i za potrebe mještana, kako se ne bi nastavljala loša praksa da klubovi s područja Općine Martijanec imaju pravo samo na dva  sata zakupa školske sportske dvorane. To nismo mogli dopustiti jer je Općina Martijanec sudjelovala i u izgradnji školske sportske dvorane.

Upućen poziv Varaždinskoj županiji za izgradnju drugih javnih objekata na području Općine Martijanec po istom principu

Prilikom potpisivanja Sporazuma dana 16.11.2020. i prezentacije istog, iskoristio sam priliku i pozvao Varaždinsku županiju da se analogno ovom Sporazumu na isti način na koji je to učinila Općina Martijanec (bez obzira što nam to nije bila zakonska obveza) i Varaždinska županija u godinama koje predstoje uključi u zajedničko sufinanciranje i realizaciju drugih, neophodno potrebnih investicija na području Općine Martijanec a to su:

– IZGRADNJA DNEVNOG BORAVKA, ODNOSNO DOMA ZA STARIJE I NEMOČNE OSOBE koji nam je zbog velikog broja starijih mještana u strukturi ukupnog stanovništva općine koji su praktično bez organizirane socijalne skrbi, jednako potreban kao vrtić i škola.

– IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA UZ SVE ŽUPANIJSKE CESTE NA PODRUČJU OPĆINE MARTIJANEC, zbog sigurnosti djece koja su prilikom odlaska i dolaska u školu tim prometnicama, svakodnevno ugrožena od teških kamiona obližnje šljunčare. Dovoljno je da samo jedan kamenčić padne s njih i izazove smrtnu posljedicu za bicikliste i pješake.

Zahvala

Na kraju koristim priliku da se povodom ovog, uz izgradnju Dječjeg vrtića povijesnog događaja za Općinu Martijanec, javno zahvalim saborskim zastupnicima i vijećnicima Županijske skupštine iz redova HDZ-a, kao i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Martijanec, koji su tijekom godina pregovora s Varaždinskom županijom, od samog početka podržavali moje, ovdje iznijete načine rješavanja kompletne problematike dogradnje OŠ Martijanec. Posebno se zahvaljujem Pročelniku Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske Županije, Miroslavu Huđeku, na njegovom strpljenju i nesebičnom zalaganju za realizaciju ove investicije. Projekta kojim ćemo za godinu dana na kompleksu s našim vrtićem ukupne površine veće od 15.000 m2, stvoriti dječji campus u kojem će djeca moći boraviti u cjelodnevnom boravku od jaslica do polaska u srednju školu i pritom imati sve potrebne uvjete za bavljenje sportom i raznim slobodnim aktivnostima.

Poruka Osnovnoj školi Martijanec

Od Osnovne škole Martijanec očekujem da nakon realizacije ove investicije prestane biti leno pojedinaca, odnosno samodostatni izolirani otok u moru zvanom Općina Martijanec.  Općina Martijanec nije neprijatelj OŠ Martijanec, kako to konstantno plasiraju pojedinci iz škole, već prijatelj škole. To smo dokazali uključivanjem u realizaciju ove investicije, rješavanjem dugo neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i donacijom zemljišta školi. Općina Martijanec  financira, i nadalje će financirati, velik broj aktivnosti OŠ Martijanec. Stoga bi škola,  bez obzira na osobne animozitete pojedinaca,  trebala barem surađivati s  Općinom. Ako ni zbog čega drugog, onda barem zbog dobrobiti svojih učenika, bez obzira što smo se od iste „usudili“ tražiti mjerljive rezultate njihova rada i aktivnosti, a u koje ulažemo općinski novac.

S obzirom na za Općinu Martijanec doista velik novac koji ćemo uložiti u dogradnju škole, od škole ćemo u narednom razdoblju sigurno zahtijevati da bude aktivni sudionik svih kulturnih i javnih događanja na području Općine. Da postiže bolje rezultate na takmičenjima učenika na nacionalnoj razini, jer nam je obrazovna struktura stanovništva vrlo loša.

I za kraj, ultimativno ćemo nakon svake godišnje inventure inzistirati na primjeni odredbi ugovora kojima je definirana obveza škole da kvalitetno skrbi o povjerenoj joj imovini, kako se nikada više ne bi dogodilo da objekti škole zbog desetljeća neodržavanja, budu dovedeni u tako ruinirano stanje kao što su bili prije početka energetske obnove škole. Tko školske objekte i opremu ne može redovno održavati marom dobrog gospodara ne može biti na čelu osnovne škole jer nam je dosadašnja nebriga rukovodstva škole uzrokovala prevelike troškove koje će u konačnici snosili i mještani naše općine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Levak, dipl.iur.