04
travanj
2020

Projekt “Ne dvoji nego smeće odvoji” – Podijeljene knjige o zaštiti okoliša najmlađima

U sklopu projekta „Ne dvoji nego smeće odvoji“ u ime općine Martijanec, zamjenica načelnika Lidija Harmicar podijelila je knjige djeci predškolske dobi. Ovaj projekt usmjeren je na osvještavanje građana o održivom gospodarenju otpada, a knjige za djecu su izrađene kako bi ih se educiralo da pravilno postupaju s otpadom i to na kreativan, zanimljiv i pristupačan način. Uz to, ove knjige trebaju pomoći u formiranju stavova u najranijoj dobi te pomoći djeci da shvate kako treba smanjivati i odvajati otpad te da postoji mogućnost ponovne upotrebe predmeta.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europske Unije i to iz Kohezijskog fonda, a glavni korisnik je grad Prelog. Osim općine Martijanec sunositelji aktivnosti su: Općina Kotoriba, Općina Donja Dubrava, Općina Donji Vidovec, Općina Sveta Marija, Općina Donji Kraljevec, Općina Goričan, Općina Belica, Općina Dekanovec, Općina Domašinec, Općina Podturen i Općina Pribislavec, a sam projekt trajat će do 6. veljače 2020. godine.

Vrijednost projekta je 1.187.807,67 kuna dok je iznos sufinanciranja 1.009.636,50 kuna, a glavne aktivnosti koje se provode su: izrada letka o odvajanju korisnog otpada, izrada brošure – Vodič o gospodarenju otpadom, izrada Web stranice o gospodarenju otpadom na području provedbe, nabava slikovnice i izrada bojanke za djecu o gospodarenju otpadom, dizajn plakata, zakup medijskog prostora i objave u lokalnim medijima, izrada letka o odvajanju otpada koji je prilagođen osobama s intelektualnim teškoćama. Ovaj projekt zahvaća ukupno 40.494 stanovnika u što spadaju i stanovnici Općine Martijanec.

Podsjećamo i da Općina Martijanec zauzima drugo mjesto u županiji po odvajanju otpada. Prema podacima Ministarstva zaštite okoliša i energetike za 2018. godinu, Općina Martijanec ima 34 % odvojenog sakupljenog otpada, dok je godinu dana prije toga ta brojka bila samo 1% što pokazuje veliki napredak.

Izvor : https://ne-dvoji-nego-smece-odvoji.eu/