13
srpanj
2024

Provođenje mjera zaštite od požara i od bolesti COVID-19 na grobljima

Mjere zaštite od požara:

  • osiguranje vatrogasnih pristupa na groblja
  • udaljenost svijeća i lampiona od gorivog materijala (vijenci, ukrasni predmeti, čempresi…)
  • osiguranje ophodarske službe unutar groblja u cilju pravovremene intervencije u slučaju nastanka požara

Covid – 19 mjere, osiguranje:

  • dežurstva covid redara na bazi 50 posjetitelja/jedan redar, odnosno povjerenika civilne zaštite za provođenje vaših pojedinačnih mjera
  • dezinfekcijska sredstva na ulazima u groblja i na ostalim prikladnim mjestima na kojima se zadržavaju posjetitelji
  • uputa o obavezi nošenja zaštitnih maski