07
travanj
2020

Započeli radovi na uređenju kanala Madaraševec-Hrastovljan

U utorak 01. listopada 2019.g. na rijeci Plitvici u Madaraševcu osvanuli su strojevi Hidroinga i Hrvatskih voda koji će tokom ove jeseni, ovisno o vremenskim prilikama vršiti radove na čišćenju i uređenju kanala Madaraševec-Hrastovljan u cijeloj njegovoj dužini.

Zahvaljujući Hrvatskim vodama radovima će se nakon dugo godina pročistiti i urediti korito postojećeg kanala kako bi se stvorili uvjeti za što veću zaštitu od poplava naselja Hrastovljan i Madaraševec u kojima je do sada dolazilo do poplava između ostalog i zbog nemogućnosti utoka oborinskih voda u predmetni kanal.

Radovima je prethodilo projektiranje koje je financirala općina Martijanec u iznosu od 28.250,00 kuna, a cilj projektiranja bio je niveliranje kanala i iznalaženje rješenja za nesmetan utok kanala u rijeku Plitvicu i sprječavanje izlijevanja rijeke Plitvice u kanal prilikom velikih kiša i vodostaja.