02
listopad
2022

FOTO, VIDEO: Apel za pomoć pri identifikaciji nesavjesnih odlagatelja otpada u kontejnere na grobljima

Odlukom o upravljanju grobljima na području Općine Martijanec (,,Službeni vjesnik Varaždinske Županije“ br. 28/98, 30/01, 19/03, 05/05, 24/05 i 25/07.) utvrđena je zabrana odlaganja otpada nastalog u kućanstvima u namjenske spremnike na grobljima, te je propisano da će osoba koja postupi suprotno biti kažnjena novčanom kaznom. Nadalje, u Odluci stoji i kako će kontejneri biti pod video nadzorom te da će ih redovito nadzirati službene osobe, a što se uredno i čini od strane radnika općine..

Ipak, to sve ne sprječava neke „pametne“ pojedince da i dalje odlažu vlastiti otpad u namjenske kontejnere za odlaganje otpada na grobljima.

Video kamerom smještenom na groblju u Martijancu zabilježen je još jedan slučaj nepropisnog odlaganja otpada u kontejnere na grobljima, koji nažalost nije jedini i koji Vam u prilogu ovog članka stavljamo na uvid, a Vas mještane općine Martijanec molimo za pomoć u identifikaciji ovog pametnjakovića čiji identitet još uvijek nije utvrđen i koji sve savjesne mještane Općine Martijanec uključene u sustav zbrinjavanja komunalnog otpada očito višekratno „vuće za nos“.

Skrećemo Vam pozornost da cilj ove objave nije bilo kakav poziv na vaninstitucionalno rješavanje problema već sprječavanje nesavjesnih pojedinaca da troše naš zajednički općinski novac.

Naime, odvoz otpada iz kontejnera na grobljima plaća Općina Martijanec iz svog proproračuna i ista je tokom 2019. godine u svrhu pražnjenja kontejnera na 3 groblja na području općine pružatelju usluga odvoza komunalnog otpada isplatila ukupno 60.000,00 kuna.

Dakle ovakovim nepropisnim odlaganjem privatnog otpada u najmjenske kontejnere pojedinci troše zajednički javni novac jer se javnim novcem plaća i odvoz otpada nesavjesnih pojedinaca koji umjesto u vlastite spremnike otpad deponiraju u zajedničke., a ta sredstava bi se mogla i morala upotrijebiti za zadovoljenje drugih javnih potreba.

Zbog svega navedenog, pozivamo sve savjesne mještane koji prepoznaju ovakove pojedince ili imaju bilo kakove informacije o ovakovim počiniteljima protupravnih djela da iste anonimno dojave Općini Martijanec na  tel. 042 673-488, web stranicu ili facebook profil općine kako bi ovakovi pojedinci bili detektirani i adekvatno sankcionirani.

Unaprijed zahvaljujemo na svakoj informaciji.